Απολυμάνσεις Ιπποκράτους - Αθήνα 2111824444 


Απολυμάνσεις


Ιπποκράτους 98-100 11472 Αθήνα

2111824444

Ιστοσελίδα


Πιστοποιημένες απολυμάνσεις με εγκεκριμένα φάρμακα σε ανταγωνιστικές τιμές. Δίνουμε οριστική λύση στο θέμα των απολυμάνσεων - απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 407