ΑΡΕΤΗ ΞΥΦΤΕΡΗ - ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ Πλατεία Ι. Αλευρά & Γεωργιάδου 2722024303, 6947948074 


ΑΡΕΤΗ ΞΥΦΤΕΡΗ - ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ


Πλατεία Ι. Αλευρά & Γεωργιάδου

2722024303, 6947948074


ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 673