ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 6945328003 


ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ

6945328003


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 475