ΒΙΕΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 2241073460 2241020322 


ΒΙΕΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ


ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ 21 85100 ΡΟΔΟΣ

2241073460 2241020322


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 383