ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 215 5292687 - 215 5202668 


ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ


ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 65 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

215 5292687 - 215 5202668

Ιστοσελίδα


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 2162