Χωματουργικές Εργασίες Βαρσαμούδης Στέλιος Στροφή Λακκιάς Βασιλικά 23960 51.229 


Χωματουργικές Εργασίες Βαρσαμούδης Στέλιος


Στροφή Λακκιάς Βασιλικά

23960 51.229

Ιστοσελίδα


Η επιχείρηση Βαρσαμούδης Στέλιος με έδρα στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 518