ΕΡΓΟΚΑΔ θεσσαλονίκη 2310566962 


ΕΡΓΟΚΑΔ


ΕΡΓΟΚΑΔ

θεσσαλονίκη

2310566962

Ιστοσελίδα


Ενοικιάσεις κάδων για μπάζα και βιομηχανικά απορρίμματα. Ενοικιάσεις συλλεκτήρων μπαζών(χωνιά). Αποκομιδή& μεταφορά μπαζών. Μονάδα διαλογής και ανακύκλωσης. Περισυλλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 1972