Γέννημα - Κέντρο Γυναικολογίας & Εξωσωματικής Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι 210 6816100 & 210 68 30 321 (fax) 


Γέννημα - Κέντρο Γυναικολογίας & Εξωσωματικής
Λ. Κηφισίας 346, 15233 Χαλάνδρι

210 6816100 & 210 68 30 321 (fax)

Ιστοσελίδα


Εξωσωματική γονιμοποίηση, δωρεά ωαρίων και πολλές μέθοδοι για να αυξήσετε τη γονιμότητά σας μέσα από το κέντρο «γέννημα» και τους καταξιωμένους γιατρούς του.

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 5777