ΙΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310784782 


ΙΑΣΗ


ΙΑΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310784782

Ιστοσελίδα


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 5883