Ηλεκτρολόγος Φιλιππάκης Μιχαήλ Ινάτου Ηράκλειο 6932 91.97.70 


Ηλεκτρολόγος Φιλιππάκης Μιχαήλ


Ινάτου 12 713 03 Ηράκλειο

6932 91.97.70

Ιστοσελίδα


Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα, αυτοματισμοί κτηρίων.

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 485