Ιωάννης Βακαλόπουλος | Ουρολόγος - Ανδρολόγος Εγνατία Α - Θεσσαλονίκη 2310 267991 


Ιωάννης Βακαλόπουλος | Ουρολόγος - Ανδρολόγος


Εγνατία 81Α - 54635 Θεσσαλονίκη

2310 267991

Ιστοσελίδα


Οι ουρολόγοι – ανδρολόγοι αποτελούν μια σημαντική ιατρική ειδικότητα. Ο Dr. Ιωάννης Βακαλόπουλος προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη.

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 1939