ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ Ανατολικό Κοζάνη 6974220908 


ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ


Ανατολικό Κοζάνη

6974220908


Από το 2002 η επιχείρηση Καραπιπέρη Ανθούλα, προσφέρει με υπευθυνότητα και συνέπεια υπηρεσίες στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, αναλαμβάνοντας πάσης φύσεως έργα. Κύριο μέλημα της επιχείρησης είναι το κάθε έργο να ολοκληρώνεται έγκυρα και σωστά, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις ανάγκες του πελάτη.

Κατηγορία: Κατοικία – Οικοδομή - Μεσιτικά Κωδ. 1852