ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ Κωνσταντινουπόλεως 2310/811811 


ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ


ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Κωνσταντινουπόλεως 110

2310/811811


Κατασκευή κλειδιών όλων των τύπων. Τοποθέτηση και αλλαγή κλειδαριών. Ξεκλείδωμα πόρτας, απλής και θωρακισμένης. Ξεκλείδωμα πόρτας οχημάτων. Άμεση εξυπηρέτηση - Προσιτές τιμές

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 562