Κοτόπουλα | moraitis.com.gr Παλαιοπαναγιά Παιανία 2106041761 


Κοτόπουλα | moraitis.com.gr


Κοτόπουλα | moraitis.com.gr

Παλαιοπαναγιά 19002 Παιανία

2106041761

Ιστοσελίδα


Tα kotopoula | moraitis.com.gr παράγει τα ποιοτικά κοτόπουλα Μωραϊτης με φυτικές τροφές αποτελώντας κορυφαία επιλογή ανάμεσα στις πτηνοτροφικές μονάδες της Ελλάδας. Είναι οικογενειακή επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της σε λιανική και χοντρική πώληση. Η μονάδα λειτουργεί κάτω από αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας έτσι όπως ορίζουν οι κτηνιατρικοί κανονισμοί της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κατηγορία: Τρόφιμα – Ποτά Κωδ. 1085