ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Κουγκίου , Ιωαάννινα 6945 970 221 | 26513-06458 


ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ


Κουγκίου 27, Ιωαάννινα

6945 970 221 | 26513-06458


ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 692