ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2109932878 


ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΜΑΤΙΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΡΟΒ. ΓΚΑΛΛΙ 34 16346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2109932878


-Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων / εξαρτημένο τοπογραφικό - Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων με Ν4178/13. -Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κτηρίων -Δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο -Βεβαιώσεις νομιμότητας για μεταβιβάσεις και γενικά ότι έχει σχέση με το πεδίο μελέτης πολιτικού & τοπογράφου μηχανικού

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 1230