Ντρούλιας Γεώργιος και Ντρούλιας Δημοσθένης ΑΡΓΟΣ 2751047350 


Ντρούλιας Γεώργιος και Ντρούλιας Δημοσθένης


21200 ΑΡΓΟΣ

2751047350


- ΔΗΜΟΣΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΧΩΜ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 272