Παναγιώτης Ζαχαρούλης - Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική Φωτιάδη , Νέα Μουδανιά, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6979775833 


Παναγιώτης Ζαχαρούλης - Αγρονομος Τοπογραφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική
Φωτιάδη 2, Νέα Μουδανιά, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6979775833


Τοπογραφικα διαγραμμάτα συμβολαίου μεταβιβάσεων, έκδοσης οικοδομικής αδείας, για το κτηματολόγιο Οριοθέτηση οικοπέδων, αγροτεμαχίων Βεβαίωση μηχανικού νομιμότητας για μεταβιβάσεις

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 5615