Τεχνικό Γραφείο Ταϊγανίδου Πωλίνα Ελιάς , Βέροια 2331072001 


Τεχνικό Γραφείο Ταϊγανίδου Πωλίνα


Τεχνικό Γραφείο Ταϊγανίδου Πωλίνα

Ελιάς 6, Βέροια

2331072001

Ιστοσελίδα


Το γραφείο αναλαμβάνει: Εκδόσεις οικοδομικών αδειών Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών χώρων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Π.Ε.Α. Εκπόνηση Ηλεκτρολογικών Σχεδίων για Δ.Ε.Η.

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 5675