Τσεπουρας Πατριάρχου Ιωακείμ , Θεσσαλονίκη 2310280414 


Τσεπουρας


Πατριάρχου Ιωακείμ 12, Θεσσαλονίκη

2310280414

Ιστοσελίδα


Ως υγεία ορίζεται το σύνολο της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας ενός ατόμου.Η αρμονία στην εξωτερική εμφάνιση κάθε ατόμου αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης του.

Κατηγορία: Ιατρικά Κωδ. 2149