ΤΣΙΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Περδίκκας Πτολεμαΐδας 6973185105 


ΤΣΙΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ


ΤΣΙΠΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Περδίκκας Πτολεμαΐδας 50200

6973185105


Υπεργολαβίες, Χωματουργικές Εργασίες

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 1967