ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗ, 2733053019, 6974801772 


ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ, 23062

2733053019, 6974801772


Αναλαμβάνω πάσης φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις: -Αγοραπωλησίες -Κληρονομιές -Διαθήκες -Γονικές παροχές -Δωρεές -Πληρεξούσια -Συστάσεις Εταιρειών -Μισθώσεις -Αντικειμενικές Αξίες -Φορολογικές Δηλώσεις

Κατηγορία: Δημόσιες Υπηρεσίες Κωδ. 2287