Αδιαταρακτη κοπη μπετον ΤΗΛ-2114062103 πιπινου ΑΤΗΝΑ 211 4062103 6989 313121 


Αδιαταρακτη κοπη μπετον ΤΗΛ-2114062103
Αδιαταρακτη κοπη μπετον ΤΗΛ-2114062103

πιπινου 18 11257 ΑΤΗΝΑ

211 4062103 6989 313121

Ιστοσελίδα


Η εταιρία ZAKO εισήγαγε τηνΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ σκυροδέματος. Μία σύγχρονη τεχνική στις κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και κοπές του μπετόν χωρίς θόρυβο και χωρίς σκόνη.Η ZAKO έχει πετύχει μια σταθερά ανοδική πορεία, αυξάνοντας καθημερινά τον όγκο εργασιών της. Παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ταχύτατους ρυθμούς εκτέλεσης, στη πιο κοντινή σχέση κόστους και αποτελέσματος. Με εξειδίκευση και συνέπεια μπορεί και ανταγωνίζεται με σταθερή αξία τη σχετική με το είδος αγορά Η εταιρία μας είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λ

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 754
Δείτε ακόμα:
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΗΛ-211 4062103

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΗΛ-211 4062103

Πιπίνου 18, Αθήνα 112 57, Ελλάδα

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΗΛ-211 4062103

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΗΛ-211 4062103

Πιπίνου 18, Αθήνα 112 57, Ελλάδα