Ανάπτυξις Ζωρζή Μιχαληνού 2271103009 


Ανάπτυξις
Ζωρζή Μιχαληνού 5

2271103009

Ιστοσελίδα


Γίνεται μια προσπάθεια για να συγκεντρώσουμε όλες τις αγγελίες και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη Σάμο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης για ίδρυση επιχειρήσεων αλλά και πωλήσεις επιχειρήσεων στη Σάμο.

Κατηγορία: Διάφορες εργασίες – Υπηρεσίες Κωδ. 2683
Δείτε ακόμα:
Βαλεοντή Ελένη

Βαλεοντή Ελένη

Χίος, Ζωρζή Μιχαληνού 5, 82200