Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος anthens 2109473263 


Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος
Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος

anthens

2109473263


Maersk Oil είναι μια αυξανόμενη διεθνή εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με την άκρως επαγγελματική ειδικούς mastering νέες τεχνολογίες και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Maersk Oil είναι μια διεθνής εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με λειτουργούν παραγωγή 550.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα. Maersk Oil επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία αξίας για τους εταίρους και τις κυβερνήσεις υποδοχής. Ψάχνουμε για έμπειρους επαγγελματίες του υψηλότερου επιπέδου για να συνεχίσει την προσπάθειά μας. Απαιτούμε τις υπηρεσίες της Διοικητικούς Λειτουργούς / Receptionist, Μηχανικοί, Γεωλόγος / Γεωφυσικός, Λογιστές, Ιατροί / Νοσηλευτές, Μηχανική, οδηγοί, χειριστές γερανών, κλπ. Μισθός: $ 120.000 ετησίως. Αποστολή CV / Resume σε: maerskoil@rigsoil.com Maersk Oil 8A Chimarras str., 151 25-Maroussi/ Greece

Κατηγορία: Μηχανικοί Κωδ. 5218
Δείτε ακόμα:
Αρίδας Αθανασιος

Αρίδας Αθανασιος

3ης Σεπτεμβίου 19